MCE 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mekatronik Mühendisliğine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 102
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Mekatronik Mühendisliği'nin temelleri; Blockly, Scratch ve mBlock görsel programlama araçları ile programlamaya giriş yapmak; bu araçlar kullanılarak Arduino elektronik setlerinin programlanması; C diline giriş; C ile Arduino elektronik setlerinin programlanması; öğrenilen yetenekler ile bir mekatronik projesi yapılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekatronik Mühendisliği'nin çalışma alanlarını tanımlayabileceklerdir
  • görsel programlama dilleri ile bilgisayar programları geliştirebileceklerdir
  • gömülü sistemler ile algılayıcı ve eyleyici kullanan programlar geliştirebileceklerdir
  • C programlama dili ile gömülü sistemler için programlar geliştirebileceklerdir
  • basit bir mekatronik sistem tasarlayabilecek ve gerçekleştirebileceklerdir
Tanımı Mekatronik sistemlerin incelenmesi, görsel programlama, C programlama diline giriş, gömülü sistemlerin programlanması ve mekatronik bir sistem geliştirilmesi konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
2 Mekatronik Mühendisliği'nin çalışma alanları ve mekatronik sistemler Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
3 Görsel programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
4 Görsel programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
5 Görsel programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
6 C ile gömülü sistem programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
7 C ile gömülü sistem programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
8 C ile gömülü sistem programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
9 Ara sınav -
10 Sensörler Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
11 Aktüatörler Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
12 Basit robot imalatı Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
13 Proje toplantısı -
14 Basit robot imalatı Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
15 Robot programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
16 Konuların tekrarı

 

Dersin Kitabı

İnternet kaynakları ve ders notları

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
8
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
10
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest