MCE 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mekatronik Mühendisliğine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 102
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Mekatronik Mühendisliği'nin temelleri; Blockly, Scratch ve mBlock görsel programlama araçları ile programlamaya giriş yapmak; bu araçlar kullanılarak Arduino elektronik setlerinin programlanması; C diline giriş; C ile Arduino elektronik setlerinin programlanması; öğrenilen yetenekler ile bir mekatronik projesi yapılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekatronik Mühendisliği'nin çalışma alanlarını tanımlayabileceklerdir
  • görsel programlama dilleri ile bilgisayar programları geliştirebileceklerdir
  • gömülü sistemler ile algılayıcı ve eyleyici kullanan programlar geliştirebileceklerdir
  • C programlama dili ile gömülü sistemler için programlar geliştirebileceklerdir
  • basit bir mekatronik sistem tasarlayabilecek ve gerçekleştirebileceklerdir
Tanımı Mekatronik sistemlerin incelenmesi, görsel programlama, C programlama diline giriş, gömülü sistemlerin programlanması ve mekatronik bir sistem geliştirilmesi konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
2 Mekatronik Mühendisliği'nin çalışma alanları ve mekatronik sistemler Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
3 Görsel programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
4 Görsel programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
5 Görsel programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
6 C ile gömülü sistem programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
7 C ile gömülü sistem programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
8 C ile gömülü sistem programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
9 Ara sınav -
10 Sensörler Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
11 Aktüatörler Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
12 Basit robot imalatı Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
13 Proje toplantısı -
14 Basit robot imalatı Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
15 Robot programlama Ders sayfasında yayınlanan internet kaynakları
16 Konuların tekrarı

 

Dersin Kitabı

İnternet kaynakları ve ders notları

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
8
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
10
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

X
2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

X
3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

X
4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

X
6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

X
7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest