MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

MCE 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mekatronik Mühendisliğine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 102
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Elektrostatik ; elektrik yükü, Kulomb yasası, maddenin elektri yapısı; iletkenler ve dielektrik malzeme; Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji; elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası; Manyetik malzeme; Zamanladeğişen alanlar ve Faraday indükleme yasası gibi elektromanyetiğin temel konularında öğrencileri belli bir bilgi düzeyine getirmektir. Ayrıca Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, Snel Yasası; dalgaların yansıma, kırılma ve girişimi; Huygen ilkesi; elektromanyetik dağılma gibi optiğin temel ilkelerini öğrencilere tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik kuramının temel ilkelerini kavramış olmak;
  • Kulomb yasası, Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji kavramlarını kapsamlı bir şekilde anlamış olmak;
  • Elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası, Biot-Savart yasası gibi kavramları öğrenmek;
  • Zamanla-değişen alanlar ve Faraday indükleme yasasının uygulandığı alanlar hakkında bilgi sahibi olmak;
  • Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, ve Snel Yasası gibi kavramları Optik alanındaki problemlere uygulayabilecek düzeye erişmiş olmak;
  • Optik alanında Yansıma, kırılma; Girişim ve Huygen İlkesi gibi kavramları anlamak ve bunların uygulamalardaki önemini idrak etmiş olmak;
Tanımı Elektromanyetik ve Optiğe giriş. ve elektrostatiğe giriş; elektrik yükü, Kulomb Yasası, maddenin elektri yapısı; iletkenler ve dielektrik malzeme; Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji. Elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası. Manyetik malzeme. Zamanladeğişen alanlar ve Faraday indükleme yasası. Optik: Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, Snel Yasası; Yansıma ve kırılma; Girişim; Huygen İlkesi; elektromanyetik dağılma ve ızgaralar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik Yükü ve Alanı / Electric Charge and Electric Field, Kısım 21. Bölümler 111 / Chapter 21. Sections 111. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
2 Gauss Yasası / Gauss's Law, Kısım 22. Bölümler 14. / Chapter 3. Sections 14. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
3 Elektrik Potansiyel / Electric Potential, Kısım 23. Bölümler 18. / Chapter 23. Sections 18. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
4 Sığa, Dielektrik Malzeme / Capacitance, Dielectrics, Molecular Description of Dielectrics, Kısım 24. Bölümler 12. / Chapter 24. Sections 12. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
5 Kapasitörler Seri ve Paralel Bağlama; Elektrik Enerji Depolanması / Capacitors in Series and Parallel, Electric Energy Storage; Electric Currents; Current Density and Drift Velocity, Kısım 2425. Bölümler 34/12. / Chapter 2425. Sections 34/12. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
6 Ohm Yasası, Dirençler, Elektrik Güç / Ohm's Law: Resistance and Resistors; Electric Power; Electromotive Force, Kirchhoff's Rules; RC Circuits, Kısım 2526. Bölümler 36. / 13. Chapter 2526. Sections 36. / 13. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
7 Magnetizma, Elektrik Akımı üzerindeki Kuvvet / Magnetism, Force on an Electric Current and on a Moving Electric Charge in a Magnetic Field: Lorentz Force Law; Magnetic Dipole Moment Kısım 27. Bölümler 15. / Chapter 27. Sections 15. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
8 Manyetik Alan Kaynakları, Amperé Yasası / Sources of Magnetic Field, Ampere's Law, Kısım 28. Bölümler 15. / Chapter 28. Sections 15. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
9 Bio Savar Yasası, Manyetik Malzeme / BiotSavart Law / Magnetic Materials Kısım 28. Bölümler 610. / Chapter 28. Sections 610. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
10 Electromagnetic Induction and Faraday's Law, Kısım 29. Bölümler 17. / Chapter 29. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
11 Inductance; Energy Stored in a Magnetic Field; LR Circuits, LC Circuits and Electromagnetic Oscillations, LRC Circuits, Kısım 3031. Bölümler 16. / Chapter 3031. Sections 16. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
12 Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves, Kısım 32. Bölümler 17. / Chapter 32. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221,
13 Light: Reflection and Refraction, Snell's Law, Total Internal Reflection; Fiber Optics, Kısım 33. Bölümler 17. / Chapter 33. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
14 Wave Nature of Light; Interference; Huygens' principle, Kısım 35. Bölümler 16. / Chapter 35. Sections 16. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
15 Diffraction and Polarization. Kısım 36. Bölümler 17. / Chapter 36. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
16 Review

 

Dersin Kitabı Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, ©2008, AddisonWesley, Published: 08/27/2008, ISBN10: 0136139221 | ISBN13: 9780136139225
Diğer Kaynaklar

University Physics with Modern Physics with Mastering Physics™, 12/E, Young & Freedman ©2008, AddisonWesley, Published:03/23/2007,ISBN10: 080532187X, ISBN13: 9780805321876 Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics and Mastering Physics™, 2/E, Knight, ©2008, AddisonWesley, Published:10/09/2007, ISBN10: 0321513339, ISBN13: 9780321513335

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
8
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
5
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
8
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

X
2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

X
3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

X
4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

X
6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

X
7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest