MCE 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikrodenetleyiciler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 202
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mikrodenetleyici temel mimarisi ve çevre birimlerini tanıtmak, yardımcı devre elemanlarını kullanarak proje geliştirebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Derse katılanlar GPIO, seri iletişim, ADC, timer, bluetooth, WiFi gibi temel bileşenleri kullanarak proje hazırlayabilir, C/C++ dillerini kullanarak uygulama geliştirebilir ve hazır kütüphaneleri kullanabilir. Dersin uygulama bölümünde çeşitli mikrodenetleyicilerle çalışma yapılarak projelerin hayata geçirilmesi hedeflenir. Mikrodenetleyiciler arasındaki farklar incelenir, projeye uygun malzemelerin seçimi ve tedariği sağlanır. Bütçe ve zaman kısıtlarına sadık kalarak ekip çalışması ve iş paylaşımı becerisi kazandırmak amaçlanır. Laboratuvar uygulamalarında osiloskop, logic analyzer, multimetre gibi test ve ölçü aletleri kullanımı ile sorun bulma ve giderme yeteneği kazandırmak hedeflenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikrodenetleyici mimarisini tanımlayabilecek
  • Seçilen bir mikrodenetleyici için geliştirme ortamı hazırlayabilecek ve bu ortamı kullanarak uygulama geliştirebilecek
  • C/C++ dillerini kullanarak kod ve kütüphane geliştirebilecek
  • Mikrodenetleyicinin çevre birimlerini kullanarak elektronik sistemleri çalıştırabilecek
  • Dış sistemlerle iletişim kurabilecek
  • Yazılım ve donanım olarak temel gömülü sistemleri tasarlayabilecek
Tanımı Mikrodenetleyiciler, Gömülü sistemlere giriş. Mikroişlemciler ve mimarileri. Hafıza, register ve interrupt mantığı. Reset, clock, timer modülleri. Giriş/Çıkış portları, seri iletişim tipleri, ADC modülleri. Sensörler ve bağlantı tipleri. Özel amaçlı mikrodenetleyiciler, Mikrodentleyici programlama. Gömülü sistem tasarımı. Test ve ölçü aletleri kullanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (Mikrodenetliyicilerin özellikleri, kullanım alanları, çeşitleri, özel amaçlı denetleyiciler: Arduino, ESP vs.) İnternet kaynakları ve ders notları
2 Mikrodenetleyici çekirdek mimarisi (ROM, Flash, RAM, EEPROM, register, SFR) İnternet kaynakları ve ders notları
3 Mikrodenetleyici çekirdek mimarisi (Reset, clock, PLL, interrupt yapıları) İnternet kaynakları ve ders notları
4 Çevre birimleri mimarisi (I/O portları, Timer, Serial(UART, I2C, SPI), ADC) İnternet kaynakları ve ders notları
5 Ara Sınav
6 Çevre birimleri kullanımı -1 (I/O portları, Timer, PWM) İnternet kaynakları ve ders notları
7 Çevre birimleri kullanımı -2 (ADC, Seri iletişim, UART) İnternet kaynakları ve ders notları
8 Çevre birimleri kullanımı -3 (I2C, SPI) İnternet kaynakları ve ders notları
9 Harici modüller - Giriş-1 (Sıcaklık, nem, ışık) İnternet kaynakları ve ders notları
10 Harici modüller - Giriş-2 (Encoder, joystick, ultrasonic) İnternet kaynakları ve ders notları
11 Harici modüller - Çıkış-1 (LCD) İnternet kaynakları ve ders notları
12 Harici modüller - Çıkış-2 (DC motor, servo motor, dimmer) İnternet kaynakları ve ders notları
13 Veri aktarımı (Bluetooth, GPRS, MQTT) İnternet kaynakları ve ders notları
14 Nesnelerin interneti (ESP8266 WiFi ile IoT uygulama) İnternet kaynakları ve ders notları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

İnternet kaynakları ve ders notları

Diğer Kaynaklar İlgili ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
14
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

X
2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

X
3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

X
4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

X
6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

X
7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest