MCE 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikrodenetleyiciler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 202
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı mikroişlemci ve mikrodenetleyici temel mimarisini öğretmek, Assembly dilini öğretmek, çzel bir mikrodenetleyiciyi çalışmak ve mikrodenetleyicilerle değişik uygulamalar yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroişlemci ve mikrodenetleyici mimarisini tanımlayabilecek
  • Değişik adresleme modlarını ve veri transferi operasyonlarını kullanabilecek
  • Assembly dilini kullanabilecek
  • Periferal ve giriş-çıkış modunu tanımlayabilecek
  • Dış sistemlerle haberleşme sağlayabilecek
  • Yazılım ve donanım tasarımıyla basit gömülü sistemleri geliştirebilecek
Tanımı Mikroişlemciler, bilgisayar organizasyonu ve gömülü sistemlere giriş. Mikroişlemciler ve mimarileri. Adresleme modları. Veri transferi komutları. Aritmetik ve mantık komutları. Program kontrol komutları. Kesiciler. Mikrodentleyici programlama. Basit gömülü sistem tasarımı.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
2 Mikrodenetleyici mimarisi Bölüm 2- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
3 Mikrodenetleyici mimarisi Bölüm 3- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
4 PIC18F452 mimarisi Bölüm 3- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
5 PIC18F452 mimarisi Bölüm 4- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
6 Adresleme modları Bölüm 4- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
7 Adresleme modları Bölüm 5- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
8 Sınav I
9 Zamanlayıcı kullanımı Bölüm 6- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
10 Zamanlayıcı kullanımı Bölüm 6- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
11 Analog-dijital dönüştürücü altsistemi Bölüm 7- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
12 Analog-dijital dönüştürücü altsistemi Bölüm 7- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
13 Ekran arayüzü Bölüm 8- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
14 Ekran arayüzü Bölüm 8- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003
15 Sınav II
16 Seri haberleşme Bölüm 8- Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003

 

Dersin Kitabı Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller J. B. Peatman Prentice Hall, 2003 ISBN: 0-13-046213-6
Diğer Kaynaklar İlgili ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
8
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

X
2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

X
3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

X
4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

X
6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest