MCE 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mekatronik Sistem Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 302
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mekatronik sistemlerin tasarımına ait temel hesapları yapabilecek ve bu konuda karşılaşılan problemleri çözebilecek temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Döner hareketlendiriciler, motorlar ve ilgili uygulama hesaplarını yapabilecek
  • Hareketli sistemler, doğrusal hareketlendiriciler ve uygulama hesaplarını yapabilecek
  • Güç ve hareket aktarma elemanları, miller ve yataklar, kayış kasnak, dişli çarkların hesaplarını yapabilece
  • Otomasyonun temel elemanlarını, kontrol ünitelerini, algılayıcı ve aktuatörlerin yapılarını ve alt parçalarını tanımlayabilecek
  • Mekatronik mühendisliği tasarım yöntemlerini açıklayabilecek
Tanımı Otomasyonun temel elemanları, kontrol üniteleri, algılayıcı ve aktuatörler, Temel mekanik elemanlar, sökülebilir ve sökülemeyen birleştirme elemanları, vidalı, pimli, perçinli birleştirmeler, Güç ve hareket aktarma elemanları, miller ve yataklar, kayış kasnak, dişli çarklar, sonsuz dişli ve karşılık dişlisi, zincir dişli, Güç aktarımı örnek uygulamaları, Mekatronik sistemler için modelleme ve tasarım metodolojisi, ileri kontrol teknikleri, Hareketli sistemler, doğrusal hareketlendiriciler ve uygulama hesapları, Döner hareketlendiriciler ve uygulama hesapları, Motor hesapları uygulamaları, Örneklerle mekatronik tasarım uygulamaları, Mekatronik Tasarımda Ürün Yaşam Süreci planlamaları bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Motivasyon
2 Mekatronik Sistemler ve Komponentleri Bölüm 2. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
3 Mikroişlemci Matematiği ve Sayılar Bölüm 3. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
4 Programlama Dilleri Bölüm 4. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
5 Gömülü Sistemler için Program Yapıları Bölüm 5. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
6 Yazılım Tasarımı Bölüm 6. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
7 Ara sınav
8 Haberleşme Bölüm 7. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
9 Mikroişlemci Bileşenleri Bölüm 8. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
10 Temel Devre Analizi ve Pasif Elemanlar Bölüm 9. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
11 Yarıiletkenler Bölüm 10. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
12 İşlevsel Yükselteçler Bölüm 11-12. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
13 Algılayıcılar Bölüm 13. J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
14 Uygulamalar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı J. Edward Carryer, Matthew Ohline, Thomas Kenny, Introduction to Mechatronic Design, Pearson, 1st Edition, 2010, ISBN: 0131433563.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
9
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest