MCE 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Algılayıcılar ve Dönüştürücüler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 303
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere her çeşit algılayıcıyı ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Algılayıcı ve dönüştürücülerin fiziksel ve teknik temelini açıklayabilecek
  • Algılayıcı ve dönüştürücülerin davranışlarını açıklayan yasaları tanımlayabilecek
  • Algılayıcı ve dönüştürücülerin kullanımı ile ilgili yaklaşım, prosedür ve sonuçları analiz edebilecek
  • Algılayıcı ve dönüştürücüler için analitik tasarım ve geliştirme çözümleri yaratabilecek
  • Laboratuvarda deney ve ölçümler yürütebilecek
  • Toplanmış verinin ve ölçüm sonuçlarını yorumlayabilecek
  • Algılayıcı ve dönüştürücülerin geliştirilmesi ve uygulamalarını açıklayabilecek
Tanımı Bu dersin içeriğinde mekanik-elektronik anayüz elemanları (algılayıcılar ve dönüştürücüler), dönüştürücü besleme devreleri, algılayıcılardan elde edilen sinyalleri düzeltmeye yarayan devreler, ölçüm uygulamalarında algılayıcı ve dönüştürücülerin yeri ve fiziksel değerleri bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Motivasyon
2 Kontrol, Enstrümentasyon ve Tasarım Bölüm 1. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
3 Arabağlantılar ve Sinyal Düzeltme - 1 Bölüm 2. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
4 Arabağlantılar ve Sinyal Düzeltme - 2 Bölüm 2. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
5 Performans Ölçümü ve Analizi -1 Bölüm 3. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
6 Performans Ölçümü ve Analizi -2 Bölüm 3. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
7 Ara sınav
8 Analog Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - 1 Bölüm 4. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
9 Analog Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - 2 Bölüm 4. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
10 Dijital Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - 1 Bölüm 5. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
11 Dijital Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - 2 Bölüm 5. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
12 Kademeli Motorlar Bölüm 6. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
13 Sürekli-Sürülen Dönüştürücüler Bölüm 7. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
14 Algılayıcı ve Dönüştürücü Uygulamaları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
17
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

X
2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

X
3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

X
4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

X
6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

X
7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest