MCE 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Algılayıcılar ve Dönüştürücüler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 303
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere her çeşit algılayıcıyı ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Algılayıcı ve dönüştürücülerin fiziksel ve teknik temelini açıklayabilecek
  • Algılayıcı ve dönüştürücülerin davranışlarını açıklayan yasaları tanımlayabilecek
  • Algılayıcı ve dönüştürücülerin kullanımı ile ilgili yaklaşım, prosedür ve sonuçları analiz edebilecek
  • Algılayıcı ve dönüştürücüler için analitik tasarım ve geliştirme çözümleri yaratabilecek
  • Laboratuvarda deney ve ölçümler yürütebilecek
  • Toplanmış verinin ve ölçüm sonuçlarını yorumlayabilecek
  • Algılayıcı ve dönüştürücülerin geliştirilmesi ve uygulamalarını açıklayabilecek
Tanımı Bu dersin içeriğinde mekanik-elektronik anayüz elemanları (algılayıcılar ve dönüştürücüler), dönüştürücü besleme devreleri, algılayıcılardan elde edilen sinyalleri düzeltmeye yarayan devreler, ölçüm uygulamalarında algılayıcı ve dönüştürücülerin yeri ve fiziksel değerleri bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Motivasyon
2 Kontrol, Enstrümentasyon ve Tasarım Bölüm 1. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
3 Arabağlantılar ve Sinyal Düzeltme - 1 Bölüm 2. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
4 Arabağlantılar ve Sinyal Düzeltme - 2 Bölüm 2. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
5 Performans Ölçümü ve Analizi -1 Bölüm 3. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
6 Performans Ölçümü ve Analizi -2 Bölüm 3. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
7 Ara sınav
8 Analog Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - 1 Bölüm 4. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
9 Analog Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - 2 Bölüm 4. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
10 Dijital Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - 1 Bölüm 5. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
11 Dijital Algılayıcılar ve Dönüştürücüler - 2 Bölüm 5. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
12 Kademeli Motorlar Bölüm 6. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
13 Sürekli-Sürülen Dönüştürücüler Bölüm 7. Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
14 Algılayıcı ve Dönüştürücü Uygulamaları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Clarence W. de Silva, Sensors and Actuators: Control System Instrumentation, CRC Press, 2007, ISBN: 1420044834.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
17
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest