MCE 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Robotlara Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 411
Güz/Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; öğrencilerin robotiğin temel prensiplerini anlayarak robot manipülatorlerin kinematiği, statiği, dinamiği ve kontrolü hakkında temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • robotiğin temel prensiplerini açıklayabilecek
  • serbestlik derecelerini açıklayabilecek
  • robot manipülatörlerin değişik koordinat çerçevelerini betimleyebilecek
  • robot manipülatörlerin dinamik denklemlerini çözümleyebilecek
  • robot manipülatörlerin haraket kontrollerinde kullanılan genel metodları betimleyebilecek
Tanımı Robot manüpülatörlerin kinematik, statik, dinamik, hareket ve kontrol prensiplerini içeren robotiğin temel bilgilerini sunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 1)
2 Uzaysal tanımlayıcılar ve dönüşümler Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 2)
3 Manipülatör kinematiği Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 3)
4 Ters manipülatör kinematiği Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 4)
5 Jacobi: hız ve statik güçler Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 5)
6 Manipülatör dinamiği Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 6)
7 Yörünge üretimi Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 7)
8 Ara sınav
9 Manipülatör-düzeneyi tasarımı Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 8)
10 Manipülatörlerin doğrusal kontrolü Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 9)
11 Manipülatörlerin doğrusal olmayan kontrolü Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 10)
12 Manipülatörlerin güç kontrolü Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 11)
13 Robot programlama dilleri ve sistemleri Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 12)
14 Çevrim-dışı programlama sistemleri Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 13)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005. ISBN: 0-13-123629-6
Diğer Kaynaklar Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control, R. P. Paul, The MIT Press, 1981.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest