MCE 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Robotlara Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 411
Güz
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; öğrencilerin robotiğin temel prensiplerini anlayarak robot manipülatorlerin kinematiği, statiği, dinamiği ve kontrolü hakkında temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • robotiğin temel prensiplerini açıklayabilecek
  • serbestlik derecelerini açıklayabilecek
  • robot manipülatörlerin değişik koordinat çerçevelerini betimleyebilecek
  • robot manipülatörlerin dinamik denklemlerini çözümleyebilecek
  • robot manipülatörlerin haraket kontrollerinde kullanılan genel metodları betimleyebilecek
Tanımı Robot manüpülatörlerin kinematik, statik, dinamik, hareket ve kontrol prensiplerini içeren robotiğin temel bilgilerini sunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 1)
2 Uzaysal tanımlayıcılar ve dönüşümler Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 2)
3 Manipülatör kinematiği Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 3)
4 Ters manipülatör kinematiği Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 4)
5 Jacobi: hız ve statik güçler Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 5)
6 Manipülatör dinamiği Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 6)
7 Yörünge üretimi Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 7)
8 Ara sınav
9 Manipülatör-düzeneyi tasarımı Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 8)
10 Manipülatörlerin doğrusal kontrolü Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 9)
11 Manipülatörlerin doğrusal olmayan kontrolü Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 10)
12 Manipülatörlerin güç kontrolü Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 11)
13 Robot programlama dilleri ve sistemleri Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 12)
14 Çevrim-dışı programlama sistemleri Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005 (Bölüm 13)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Introduction to Robotics: Mechanics and Control, J. J. Craig, 3rd Edt., Pearson Prentice-Hall, 2005. ISBN: 0-13-123629-6
Diğer Kaynaklar Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control, R. P. Paul, The MIT Press, 1981.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

X
2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

X
3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

X
4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

X
6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

X
7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest