MCE 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 422
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, sonlu elemanlar yöntemleri, basit tek-boyutlu problemler ve devamında iki ve üç-boyutlu elemanlar, ısı transferi uygulamaları, katı ve sıvı mekaniği konularındaki temelleri tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Modelleme, matematiksel formülasyon ve bilgisayar uygulamaları kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sonlu elemanlar yöntemlerinin temel adımlarını açıklayabilecek
  • Sonlu eleman formülasyonunun temel tekniklerini tanımlayabilecek
  • Tek-, iki- ve üç-boyutlu problemler için sonlu elemanlar yöntemlerinin denklemlerini türetebilecek
  • Isı transferi, katı mekaniği ve sıvı mekaniği konularındaki basit problemleri çözebillecek
  • Sonlu elemanlar yöntemlerini temel alan bilgisayar kodları yazabilecek
Tanımı Ağırlıklandırılmış artıklar ve Galerkin yaklaşımları yöntemleri, Tek-boyutta sonlu farklar yöntemi, İki-boyutlu üçgensel eleman, İki-boyutlu dörtkenar eleman, Eşparametrik dörtkenar elemanlar, Üç-boyutlu eleman, Isı transferi uygulamaları, Viskoz sıvı akışına giriş

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon, Giriş, Arkaplan The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 1.
2 Ağırlıklandırılmış artıklar ve Galerkin yaklaşımları yöntemleri The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 2.
3 Tek-boyutta sonlu farklar yöntemi – Bölüm 1 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 3, sections: 3.1 – 3.4
4 Tek-boyutta sonlu farklar yöntemi – Bölüm 2 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 3, sections 3.5 – 3.9
5 İki-boyutlu üçgensel eleman – Bölüm 1 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 4, sections: 4.1 – 4.7
6 İki-boyutlu üçgensel eleman – Bölüm 2 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 1. Sections 4.8- 4.13
7 İki-boyutlu dörtkenar eleman – Bölüm 1 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 5, sections: 5.1 – 5.6
8 İki-boyutlu dörtkenar eleman – Bölüm 2 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 5, sections: 5.7 – 5.11
9 Eşparametrik dörtkenar elemanlar The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 6.
10 Üç-boyutlu eleman – Bölüm 1 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 7, sections 7.1 – 7.4
11 Üç-boyutlu eleman – Bölüm 2 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 7, sections 7.5 – 7.7
12 Isı transferi uygulamaları – Bölüm 1 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 9, Sections 9.1-9.4
13 Isı transferi uygulamaları – Bölüm 2 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 9, Sections 9.5-9.7
14 Viskoz sıvı akışına giriş –Bölüm 1 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 10, sections 10.1 – 10.3
15 Viskoz sıvı akışına giriş –Bölüm 2 The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, Bölüm 10, sections: 10.4 – 10.5
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı The Finite Element Methods, Basic Concepts and Applications”, 2nd edition, by Darrell W. Pepper and Juan C. Heinrich, 2006, Publisher: Taylor & Francis Publication.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
6
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
1
Ödev
6
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

X
2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

X
3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

X
4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

X
6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

X
7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest