MCE 431 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mekanik Titreşimler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 431
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı mekanik sistemlerdeki titreşimleri tanıtmaktır. Bu titreşimler cisimlerin salınım hareketleri ve bu hareketlerle ilişkili kuvvetlerden kaynaklanmaktadır. Ders dinamik mühendislik sistemlerinin doğasını ve davranışını anlamayı sağlar; mühendislik titreşim sorunlarını çözmek için matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama kabiliyetini geliştirir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tek serbestlik dereceli dinamik sistemlerin matematik modellerini geliştirebilecek
  • Çok serbestlik dereceli dinamik sistemlerin matematik modellerini geliştirebilecek
  • Titreşen basit mekanik sistemlerin doğal frekansını ve periyodunu hesaplayabilecek
  • Sistemin zaman tepkisinin analitik çözümünü elde edebilecek
  • Titreşim yalıtımı ve döner dengesizlik içeren mühendislik sistemlerini inceleyebilecek
Tanımı Ders tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin titreşimini, yapısal sönümleme modellerini, titreşim analizi için enerji yöntemlerini, modal analizi, dağıtık parametreli yapıların titreşimini, mekanik sistemlerin serbest ve tahrik altında titreşimlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizini, endüstriyel uygulamalarda titreşim yalıtımı ve aktif titreşim kontrolünü kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Salınım hareketi Bölüm 1, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
2 Serbest titreşim Bölüm 2, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
3 Harmonik uyarılmış titreşim Bölüm 3, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
4 Geçici titreşim Bölüm 4, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
5 İki veya daha fazla serbestlik dereceli sistemler Bölüm 5, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
6 Titreşen sistemlerin özellikleri Bölüm 6, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
7 Lagrange denklemi Bölüm 7, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
8 Hesaplama yöntemleri Bölüm 8, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
9 Sürekli sistemlerin titreşimi Bölüm 9, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
10 Sonlu elemanlar yöntemine giriş Bölüm 10, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
11 Sürekli sistemler için mod toplama işlemleri Bölüm 11, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
12 Klasik yöntemler Bölüm 12, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
13 Rastgele titreşimler Bölüm 13, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
14 Doğrusal olmayan titreşimler Bölüm 14, W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı W. T. Thomson and M. D. Dahleh, “Theory of Vibrations with Applications,” 5. Baskı, Pearson, 1998.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
8
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
10
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
12
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest