MCE 441 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Taşıt Aerodinamiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 441
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı sıkıştırılamaz aerodinamiğin temel kavramlarını öğretmek, temel aerodinamik problemlerini çözebilmek için gereken bilgi birikimini sağlamak, bir uçağın aerodinamik ön tasarımına yönelik temel bilgiler vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Taşıt aerodinamiğini açıklayabilecek
  • Aerodinamik güçleri açıklayabilecek
  • Rüzgarın taşıtlar üzerindeki etkisini açıklayabilecek
  • Rüzgar tünellerinde aerodinamik hesapları yapabilecek
  • Modelleme altyapısını alabilecek
Tanımı Akışkanlar mekaniği ve aerodinamik problemlerde temel formulasyonlar. Viskoz olmayan ve viskoz akışlar. Rüzgar tünelleri ve dış gövde akışlarındaki uygulamaları. Bilgisayar destekli aerodinamik tasarım. Nümerik ve deneysel sonuçların kıyaslanması. Sürüklemeyi azaltmaya yönelik aerodinamik tasarımlar. Motor soğutma aerodinamiği. Aerodinamik gürültü.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Boyut analizi ve modelleme Bölüm 7 - Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
2 Boyutlar ve birimler Bölüm 7 - Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
3 Boyutsal homojenlik Bölüm 7 - Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
4 Boyutsal analiz ve benzerlik Bölüm 7 - Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
5 Buckingam PI Teoremi Bölüm 8 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
6 Yaklaşık çözümler Bölüm 8 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
7 Navier Stokes denklemleri Bölüm 9 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
8 Hareket denklemleri Bölüm 9 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
9 Ara Sınav
10 Sürünme akışı Bölüm 10 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
11 Cisimler üzerinde akış Bölüm 11 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
12 Sürükleme ve kaldırma Bölüm 11 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
13 Sürtünme ve basınç sürüklemesi Bölüm 12 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
14 Ara Sınav
15 Ortak geometrilerin sürükleme katsayısı Bölüm 12 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
16 Örnekler Bölüm 13 Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006

 

Dersin Kitabı Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Yunus Çengel, John Cimbala, McGraw Hill, 2006
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
17
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest