MME 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Termodinamiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 201
Güz/Bahar
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacları -Termodinamiğin temel kavramlarını ve terminolojisini vermek -Termodinamik yasalarını mühendislik uygulamalarında kullanılmasını göstermek -Termodinamik sistemler için analiz esaslarını vermek -Güç ve soğutma çevrimlerinin analiz esaslarını göstermek -Hava şartlandırması ile ilgili mühendislik problemlerini çözmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Termodinamiğin temel kavramları olan termodinamik sistemler, süreçler, denge ve termodinamik özellikleri anlayabileceklerdir
  • Açık ve kapalı sistemlere kütle, enerji ve entropi dengesini uygulayabileceklerdir.
  • Bir tertibatta ya da aygıtta iş ve ısı transferini hesaplayabilecek ve ilgili ideal sistemin analizini yapabileceklerdir.
  • Termodinamiğin temel prensiplerini psikrometrik uygulamaların analizinde kullanabileceklerdir.
  • Basit güç ve soğutma süreçlerinin analizini yapabilecek ve bu sureçlerin performans parametrelerini hesaplayabileceklerdir.
Tanımı Isı, iş, gazların kinetik teorisi, hal denklemleri, termodinamik sistemler, kontrol hacmi , termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, tersinir ve tersinmez süreçler , temel termodinamik çevrimleri , sistem uygulamaları , entropi, buharlı güç çevirimleri, soğutma çevrimleri, psikrometrik uygulamalar

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve temel kavramlar Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 1
2 Genel Enerji Çözümlemesi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 2
3 Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özellikleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 2, 3
4 Saf Maddelerin Özellikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 3, 4
5 Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 4
6 Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 5
7 Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 5, 6
8 Tekrar ve Arasınav
9 Termodinamiğin İkinci Yasası Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 6
10 Entropi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 7
11 Entropi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 7
12 Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 8
13 Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri, Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 9,10
14 Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 10
15 Soğutma Çevrimleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 10
16 Gaz ve buhar karışımları Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 14

 

Dersin Kitabı Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010.
Diğer Kaynaklar Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, 5th Edition, John Wiley & Sons Inc., 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
2
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
152

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest