MME 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknik Resim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 203
Güz/Bahar
1
4
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı - Mühendislik çizimlerini okuyabilme ve hazırlayabilme yeteneği verme. -Makine parçalarını tanıyabilme yeteneği verme. - Standart makine elemanlarını tanıtabilme. - Makine parçalarının üzerlerindeki özellikleri tanıyarak imalat sürecini planlayabilme becerisini kazandırmak. - Montaj resimlerini hazırlayabilme yeteneğini verme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislik çizimlerini okuyabilme.
  • Mühendislik çizimlerini hazırlayabilme.
  • Makine parçalarını tanıyabilme.
  • Standart makine elemanlarını tanıyabilme.
  • Makine parçalarının imalat sürecini planlayabilme.
  • Montaj resimlerini hazırlayabilme.
  • Toleransları ve yüzey kalitesi kavramlarını anlayabilme.
  • Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımlarını kullanabilme.
Tanımı Mühendislik çizimine giriş, ortografik çizim, izometrik ve oblik izdüşümü ve kesit alma, basit ölçülendirme ve detaylandırma teknikleri, çizim ve baskı teknikleri. Model uzayı ve kâğıt uzayı kavramlarına giriş, mühendislik tasarımı çizimleri ve makine elemanları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknik Resme Giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
2 Bilgisayar Destekli Tasarım Sistemleri, Yazılımları ve Geometrik Çizimler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
3 İzdüşüm ve Görünüşler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
4 Kesit Görünüşler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
5 Yardımcı ve Ayrıntılı Görüntüleme Teknikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
6 Ölçülendirme ve Açıklamalar Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
7 Üç Boyutlu Tasarım ve Üç Boyutta Çizimleri Hazırlama Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
8 Katı Modelleme ve Özellik Oluşturma Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
9 Katı Modelleme ve Özellik Oluşturma Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
10 Montaj Resimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
11 Üç Boyutlu Parçaları Ayrıntılı Çizim Resimlerine Aktarma Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
12 İzometrik Çizimler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
13 Bağlama Elemanları, Toleranslar ve Geçmeler Ders kitabından ilgili kısmın okunması.
14 Dönemin gözden geçirilmesi. -
15 Dönemin gözden geçirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi.

 

Dersin Kitabı Technical Drawing, Frederick E. Giesecke, Alva Mitchell, Henry C. Spencer, Ivan Leroy Hill, John Thomas Dygdon, James E. Novak, Shawna D. Lockhart, Prentice Hall; 13 edition, 2008. Ders notları
Diğer Kaynaklar F.E. Geisecke, A.M. Mitchell, H.C. Spencer et al., Modern Graphics Communication, 2nd edition, Prentice Hall, 2001. \n\nT.E. French, C.J.Vierck, R.J. Foster Engineering Drawing and Graphic Technology, 14th edition, McGraw-Hill, 1993

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
13
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
13
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak. X
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

X
3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

X
4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

X
6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak. X
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest