MME 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Isı Transferi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 304
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ısı transferi ile ilgili temel bilgilerin ve problem çözme becerisini vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Isı transferi çeşitlerini ve mekanizmasını tanımlayabileceklerdir
  • Çeşitli sistemler için ısı transfer katsayılarını hesaplayabileceklerdir.
  • Sürekli rejimde kondüksiyonla ısı transferi problemlerini çözebileceklerdir.
  • Doğal ve zorlamalı konveksiyon problemlerini çözebileceklerdir.
  • Boru iç ve dış akışlarında konveksiyonla ısı transferinin analizini yapabileceklerdir.
  • Isı değiştiricileri tiplerini ve hesap yöntemlerini kıyaslayabileceklerdir.
  • Isı transferi ile ilgili mühendislik problemlerini bağımsız olarak veya takım çalışması yaparak çözebileceklerdir
Tanımı Bu ders, ısı transferinin temel ilkelerini, kondüksiyon, sürekli rejimde tek boyutlu kondüksiyon, düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi, küresel yüzeylerde ısı transferi, zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi, konveksiyon, dış akış, iç akış, doğal konveksiyon, ısı değiştiricileri ve ışınım konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Isı transferine giriş ve genel kavramların tanıtımı Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
2 Kondüksiyon ile ısı transferine giriş Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
3 Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerinde ısı transferi genel denklemlerinin çıkarılması, başlangıç ve sınır şartlarının tanımlanması Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
4 Sürekli rejimde bir boyutlu kondüksiyon ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
5 Düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
6 Küresel yüzeylerde ısı transfer Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
7 Zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
8 Konveksiyonla ısı transferine giriş Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
9 Ara sınav
10 Boru ve kanal dışındaki akışta ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
11 Boru ve kanal içindeki akışta ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
12 Doğal konveksiyonla ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
13 Isı değiştiricileri Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
14 Işınımla ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
15 Genel tekrar Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005.
Diğer Kaynaklar Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak. X
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

X
3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

X
4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak. X
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

X
6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak. X
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest