MME 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Isı Transferi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 304
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ısı transferi ile ilgili temel bilgilerin ve problem çözme becerisini vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Isı transferi çeşitlerini ve mekanizmasını tanımlayabileceklerdir
  • Çeşitli sistemler için ısı transfer katsayılarını hesaplayabileceklerdir.
  • Sürekli rejimde kondüksiyonla ısı transferi problemlerini çözebileceklerdir.
  • Doğal ve zorlamalı konveksiyon problemlerini çözebileceklerdir.
  • Boru iç ve dış akışlarında konveksiyonla ısı transferinin analizini yapabileceklerdir.
  • Isı değiştiricileri tiplerini ve hesap yöntemlerini kıyaslayabileceklerdir.
  • Isı transferi ile ilgili mühendislik problemlerini bağımsız olarak veya takım çalışması yaparak çözebileceklerdir
Tanımı Bu ders, ısı transferinin temel ilkelerini, kondüksiyon, sürekli rejimde tek boyutlu kondüksiyon, düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi, küresel yüzeylerde ısı transferi, zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi, konveksiyon, dış akış, iç akış, doğal konveksiyon, ısı değiştiricileri ve ışınım konularını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Isı transferine giriş ve genel kavramların tanıtımı Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
2 Kondüksiyon ile ısı transferine giriş Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
3 Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerinde ısı transferi genel denklemlerinin çıkarılması, başlangıç ve sınır şartlarının tanımlanması Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
4 Sürekli rejimde bir boyutlu kondüksiyon ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
5 Düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
6 Küresel yüzeylerde ısı transfer Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
7 Zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
8 Konveksiyonla ısı transferine giriş Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
9 Ara sınav
10 Boru ve kanal dışındaki akışta ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
11 Boru ve kanal içindeki akışta ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
12 Doğal konveksiyonla ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
13 Isı değiştiricileri Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
14 Işınımla ısı transferi Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
15 Genel tekrar Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005. Ön okuma /Ders kitabı
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Heat Transfer, A Practical Approach, Çengel, Y.A., 2E, McGraw- Hill, 2005.
Diğer Kaynaklar Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest