MME 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Komposit Malzemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 450
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı - Kompozit malzemelerin özellikleri, üretim metotları ve uygulama alanları açıklamak - Plastik, metal ve seramik matris kompozitler başta olmak üzere kompozit malzemelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi vermek - Kompozitlerin yük altındaki davranışlarını açıklamak - Yeni kompozit malzemelerin üretilmesinin mühendislik açısından öneminin kavranmasını sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kompozit malzemeleri sınıflandırabileceklerdir
  • kompozit malzemelerin davranislarini yorumlayabileceklerdir.
  • kompozit malzemelerde temel içyapı ile özellikler arasındaki ilişkileri açıklayabileceklerdir.
  • kompozit malzemelerin analizinde edindikleri fikirleri yeni malzemelerin modellenmesi
  • kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan teknikleri açıklayabileceklerdir.
Tanımı Kompozit malzemeler, kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve takviye (elyaf) özellikleri. Kompozitlerin kullanım alanları ve kompozit malzeme üretim yöntemleri. Tek yönlü kompozitlerin mukavemet özellikleri. Metal, seramik ve polimer matrisli kompozitler. Kompozitlerin mekanik testleri; Kompozitlerin visko-elastik özellikleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar, Kompozit malzemelerin sınıflandırılması ve kullanım alanları. Ders Notları
2 Kompozit malzemelerin yapısı. Takviye ve matris malzemeleri. Ders Notları
3 Plastik matrisli kompozitler ve üretim yöntemleri. Ders Notları
4 Metal matrisli kompozitler ve üretim yöntemleri. Ders Notları
5 Seramik matrisli kompozitler ve üretim yöntemleri. Ders Notları
6 Ara Sınav
7 Doğal kompozitler. Ders Notları
8 Kompozit malzemelerin dayanım hesapları. Ders Notları
9 Kompozit malzeme tasarım örnekleri. Ders Notları
10 Tek yönlü kompozitlerin mekanik özellikleri. Ders Notları
11 Dağılımlı kompozitlerin mekanik özellikleri. Ders Notları
12 Kompozitlerin mekanik testleri. Ders Notları
13 Kompozit malzemelerin visko-elastik özellikleri. Ders Notları
14 Tekrar Ders Notları
15 Tekrar Ders Notları
16 Final Final

 

Dersin Kitabı Ders notları
Diğer Kaynaklar Composite materials, K.K. Chawala, 2nd ed., 1987, Springer-Verlag, New York. Mechanics and Analysis of Composite Materials, V.V. Vasiliev and E.V. Morozov, 2001, Elsevier Science Ltd, The Boulevard, Langford Lane,Kidlington, Oxford OX5 lGB, UK. Hakemli dergilerde yayınlanmış güncel makaleler.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak. X
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

X
3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

X
4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak. X
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

X
6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak. X
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest