MME 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 460
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı • yeni gelişen teknolojiler için nanomalzemeleri tanıtmak • nanoteknolojide kullanılan yöntemleri açıklamak • nanomalzemelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nanoteknolojide kullanılan malzeme çeşitlerini açıklayabileceklerdir.
  • Nanomalzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabileceklerdir.
  • Nanoteknolojide kullanılan temel kimya ve fizik prensiplerini hakkında bilgi edinebileceklerdir.
  • Nanoteknolojide kullanılan mikrofabrikasyon tekniklerini yorumlayabileceklerdir.
  • Nanomalzemelerin davranışlarını, performanslarını ve kullanım alanlarını kavrayabileceklerdir.
Tanımı nanomalzemenin tanımı,nanomalzemelerin snıflandırılması, nanomalzemelerin özellikleri, teknolojik uygulamalar, nano kimya

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nanomalzemeye ve nanoteknolojiye giriş, Temel kavramlar Kurs notları
2 Nanomalzemelerin sınıflandırılması Kurs notları
3 Nanomalzeme sentezi Kurs notları
4 Nanomalzeme sentezi Kurs notları
5 Nanomalzemelerin karakterizasyonu ve kullanılan teknikler Kurs notları
6 Tekrar ve Ara Sınav-I
7 Mikroskobik Teknikler Kurs notları
8 Nanokristaller, Nanoteller Kurs notları
9 İki boyutlu malzemeler Kurs notları
10 Nanoteknolojide uygulamalar Kurs notları
11 Tekrar ve Ara Sınav-II
12 Nanoteknolojide uygulamalar Kurs notları
13 Nanomalzemelerin optik özellikleri Kurs notları
14 Mikrofabrikasyon teknikleri Kurs notları
15 Tekrar Kurs notları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Kurs Notları
Diğer Kaynaklar 1. Hakemli dergilerde yayınlanan güncel makaleler. 2. Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group, 2012, 3. Nanoscience, H.E.Schaefer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
8
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak. X
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

X
3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

X
4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak. X
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

X
6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak. X
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest