SE 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mobil Cihazlar için Yazılım Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 390
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel konusu mobil uygulama geliştirirken belirli tasarım zorluklarını aşmak için Android ve bilgi mimarisinin nasıl kullanılmasıdır. Mobil tarayıcılar, mobil ekosistem, istemci ve sunucu taraflı script yazma, dokunmatik cihazlar için programlama, jeolokasyon, haritalar ve mobil içerik dağıtımı konularını da kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Andoid SDK'sını kullanarak uygulama geliştirebilmek
  • XML kullanarak mobil uygulamalarda içerik görünümünü yönetebilmek
  • uygulama tasarımını yönetmek için şablonların etkin olarak kullanabilmek
  • çoklu-aktivite uygulamaları oluşturabilmek
  • Mobil uygulamalarda jeolokasyonu etkin bir şekilde kullanabilmek
  • son kullanıcıya bilgiyi aktarmak için mesajları kullanabilmek
  • veri için uzaktan veritabanlarına ve ağ servislerine bağlanabilmek
  • çevrimdışı ugulama geliştirebilmek
Tanımı Bu ders sadece mobil uygulama ve içeriklerin masaüstü olanlarla olan farklılıklarını değil, bunlara ek olarak mobil hesaplamanın web tasarımı ve programlamayı genel anlamda nasıl değiştirdiğini de incelemektedir.
Vurgulanan temel noktalar mobil tarayıcılar ve donanım, yeni gelişen kodlama ve tasarım teknikleri, jeolokasyon tekniklerinin programlama ile bütünleştirilmesi, mobile uygulamaların ve ara yüz parçalarının yaratılması ve mobil içerik alan bir sitenin planlanmasıdır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş -
2 Mobil Tasarım Ortamı Frain, Ch 1
3 Android Studio Frain, Ch 2
4 Layouts ve Tasarım Frain, Ch 3, 4
5 Temalar Frain, Ch 5
6 Stiller Frain, Ch 9
7 Mesajlaşma ve Toast
8 Arasınav
9 Activities, Threads & Intents Fling, Ch 3
10 Dahili veriyi kullanmak Fling, Ch 4, 5
11 Harici veriyi kullanmak Fling, Ch 11
12 Geolocation Fling, Ch 12
13 Uygulamayı tanıtmak ve dağıtmak Fling, Ch 14
14 Android Güvenlik Modeli Fling, Ch 15
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Fling, B. (2009). Mobile Design and Development. O’Reilly: Sebastopol, CA. ISBN: 9780596155445
Diğer Kaynaklar Frain, B. (2012). Responsive Web Design with HTML5 and CSS3. PACKT: Birmingham, UK

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
6
    Toplam
94

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest