ST 200

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ SINIF

ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ STAJ PROGRAMI

 

Makina Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin ikinci sınıf yaz stajında, ME 204 İmalat Teknolojileri dersinde görmüş oldukları imalat tekniklerini ve ME 203 Teknik Resim dersinde teknik resim konularında edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri pekiştirmeleri ve geliştirmeleri amaç edinilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin yaz stajlarını yapacakları kuruluşta üzerinde çalışacakları ve raporlarında belirtecekleri konular aşağıda sıralanmıştır:

1. Kuruluşta uygulanan imalat tekniklerinin sınıflandırılması ve kısaca açıklanması (kuruluşta döküm, talaşlı üretim işleri, pres işleri, kaynak, ısıl işlemler, dövme, plastik enjeksiyon v.b. işlemlerden hangilerinin bulunduğu, nasıl ve ne gibi işler için uygulandığının belirtilmesi).

2. Kuruluşta uygulanan imalat tekniklerinin gözlemlenmesi ve incelenmesi :

(a) Her üretim birimindeki tezgahların ve makinaların (özel ve genel amaçlı, sayısal denetimli) sayıları, teknik özellikleri ve kuruluştaki kullanılma alanlarının belirtilmesi,

(b) Her üretim birimindeki bir kaç tezgah üzerinde yapılan işlerden birer tanesi örnek alınarak teknik resimlerinin çizilmesi, herbirinde üretiminin gözlenerek veya mümkünse öğrencinin kendisi tarafından yerine getirilerek üretim kademelerinin ayrıntılı olarak açıklanması (çözümlenmesi yapılacak örnek iş (veya ürün) sayısı 5’den az olmamalıdır)

(c) Örneklenen işlerden en az ikisi için maliyet hesaplarının yapılması.