CIVE 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Mekaniği I: Statik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 201
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Rijit cisimlerin mühendislik mekaniği teorisinin detaylı uygulamalarla birlikte öğrenilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rijit bir cisme veya rijit cisimlerden oluşan sistemlere etkiyen kuvvet ve momentleri tanımlayabilmek.
  • Rijit bir cismin veya rijit cisimlerden oluşan sistemlerin serbest cisim diyagramını açık ve net bir şekilde oluşturabilmek.
  • Serbest cisim diyagramından denge denklemlerini belirleyebilmek.
  • Denge denklemlerini çözebilmek.
  • Moment ve kesme diyagramlarını çizebilmek.
  • Temel tasarım anlayışlarını uygulayabilmek.
Tanımı Katı cisim mekaniğine giriş. Moment, bileşke ve kuvvet çifti kavramları. Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı. Kirişlerin kesme ve eğilme. Moment diagramları. Ağırlık merkezi. Atalet momenti. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler. Çerçeve ve kafes sistemler. Kablolar, sürtünme, virtüel iş

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel prensipler; Kuvvet vektörleri Bölüm-1: 1.1-1.6; Bölüm-2: 2.1-2.3; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
2 Kuvvet Vektörleri Bölüm-2: 2.4-2.9; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
3 Bir cismin dengesi: Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı Bölüm-3: 3.1-3.4; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
4 Kuvvet sistemleri bileşkeleri Bölüm-4: 4.1-4.9; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
5 Rijit yapı dengesi Bölüm-5: 5.1-5.7; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
6 Yapısal analiz: Makaslar Bölüm-6: 6.1-6.6; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
7 1. ara sınav Bölüm-1 – Bölüm-5; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
8 İç Kuvvetler: Moment ve kesme diyagramları Bölüm-7: 7.1-7.2; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
9 İç Kuvvetler: Moment ve kesme diyagramları; Sürtünme Bölüm-7: 7.1-7.2; Bölüm-8: 8.1-8.2; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
10 Ağırlık merkezi Bölüm-9: 9.1-9.5; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
11 Atalet momenti Bölüm-10: 10.1-10.8; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
12 2. ara sınav Bölüm-6 – Bölüm-9; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
13 Virtüel iş Bölüm-11: 11.1-11.4; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
14 Virtüel iş Bölüm-11: 11.4-11.7; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
15 Tekrar Bölüm-1 – Bölüm-11; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
16 Final Bölüm-1 – Bölüm-11; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012

 

Dersin Kitabı Mechanics for Engineers: Statics; 13th Edition, Hibbeler and Yap, Pearson Education, 2012 Ders web- sitesi- ders notları
Diğer Kaynaklar Vector Mechanics for Engineers–Statics, 7th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Eisenberg E. R., McGraw-Hill, 2004.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest