CIVE 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Mekaniği I: Statik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 201
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Rijit cisimlerin mühendislik mekaniği teorisinin detaylı uygulamalarla birlikte öğrenilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rijit bir cisme veya rijit cisimlerden oluşan sistemlere etkiyen kuvvet ve momentleri tanımlayabilmek.
  • Rijit bir cismin veya rijit cisimlerden oluşan sistemlerin serbest cisim diyagramını açık ve net bir şekilde oluşturabilmek.
  • Serbest cisim diyagramından denge denklemlerini belirleyebilmek.
  • Denge denklemlerini çözebilmek.
  • Moment ve kesme diyagramlarını çizebilmek.
  • Temel tasarım anlayışlarını uygulayabilmek.
Tanımı Katı cisim mekaniğine giriş. Moment, bileşke ve kuvvet çifti kavramları. Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı. Kirişlerin kesme ve eğilme. Moment diagramları. Ağırlık merkezi. Atalet momenti. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler. Çerçeve ve kafes sistemler. Kablolar, sürtünme, virtüel iş

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel prensipler; Kuvvet vektörleri Bölüm-1: 1.1-1.6; Bölüm-2: 2.1-2.3; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
2 Kuvvet Vektörleri Bölüm-2: 2.4-2.9; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
3 Bir cismin dengesi: Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı Bölüm-3: 3.1-3.4; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
4 Kuvvet sistemleri bileşkeleri Bölüm-4: 4.1-4.9; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
5 Rijit yapı dengesi Bölüm-5: 5.1-5.7; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
6 Yapısal analiz: Makaslar Bölüm-6: 6.1-6.6; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
7 1. ara sınav Bölüm-1 – Bölüm-5; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
8 İç Kuvvetler: Moment ve kesme diyagramları Bölüm-7: 7.1-7.2; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
9 İç Kuvvetler: Moment ve kesme diyagramları; Sürtünme Bölüm-7: 7.1-7.2; Bölüm-8: 8.1-8.2; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
10 Ağırlık merkezi Bölüm-9: 9.1-9.5; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
11 Atalet momenti Bölüm-10: 10.1-10.8; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
12 2. ara sınav Bölüm-6 – Bölüm-9; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
13 Virtüel iş Bölüm-11: 11.1-11.4; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
14 Virtüel iş Bölüm-11: 11.4-11.7; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
15 Tekrar Bölüm-1 – Bölüm-11; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012
16 Final Bölüm-1 – Bölüm-11; “Mechanics for Engineers,” Hibbeler and Yap; Pearson Education, 2012

 

Dersin Kitabı Mechanics for Engineers: Statics; 13th Edition, Hibbeler and Yap, Pearson Education, 2012 Ders web- sitesi- ders notları
Diğer Kaynaklar Vector Mechanics for Engineers–Statics, 7th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Eisenberg E. R., McGraw-Hill, 2004.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
10
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak. X
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

X
3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

X
4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak.
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

X
6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak. X
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest