Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Staj

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim programında iki adet 20 iş günlük zorunlu staj şartı bulunmaktadır. Öğrenciler zorunlu stajlarını 2. sınıfın yaz tatilinde, 3. sınıfın yaz tatilinde veya 4. sınıfın kış tatilinde ( sadece mezuniyet durumu söz konusuysa) ve yaz tatilinde gerçekleştirebilirler. Dönem içinde devam eden dersler sırasında stajın tamamı ya da bir kısmı yapılamaz. Bölümümüz zorunlu staja ek olarak gönüllü staj başvurularını da desteklemektedir. Gönüllü staj başvuruları, zorunlu staj başvurularıyla aynı şekilde gerçekleştirilir. Gönüllü stajlar dönem için de yapılabilir Hem gönüllü hem de zorunlu stajlarda en az 20 gün kuralı geçerlidir. Ancak staj yapılacak 20 gün içinde resmi tatil varsa 20 iş günü tamamlanamayacağı için staj tarihlerinin resmi tatiller çıkarılarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Öğrencinin ve staj yapılan kurumun uygun görmesi durumunda, öğrencinin ders dönemlerine müdahale etmeyecek şekilde, 20 günden fazla staj da gerçekleştirilebilir (örneğin 30, 40 veya 60 gün gibi). Stajın sonuçlandırılmasıyla ilgili prosedürler belirlenen süre içinde tamamlanmazsa, öğrencinin stajı "gönüllü" olarak kabul edilecektir.

Staj bulmak için öğrencinin özgeçmiş ve niyet mektubu hazırlaması ve MEST 300 (ST 200) ya da MEST 400 (ST 300) kapsamını dikkate alarak ilgili yerlere bireysel olarak başvurması gerekmektedir. Öğrenciler staj programları sunan kurumlara başvurabileceği gibi, bireysel olarak ilgi duydukları projelerin yöneticilerine de e-posta ile iletişime geçebilirler.

Staj kabulü alan öğrencilerin staj sürecini başlatmadan önce üniversitemizin ilgili internet sayfasını dikkatlice incelemeleri gerekmektedir:

https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/staj-basvurusunda-yapilmasi-gerekenler

Bu bağlantıdan gerekli formlar indirilerek doldurulmalı ve belgeler hazırlanmalıdır. Başvurular, staj başlangıcından en az 2 hafta önce tamamlanmış olmalıdır. Staj başvuru formu eksiksiz doldurulup, staj yapılacak yerin staj sorumlusuna veya müdürüne imzalatılmalıdır. Daha sonra bu form PDF formatında taranarak, staj uygunluğu onayı için ilk olarak Doç. Dr. Özge Sağlam' a e-posta yoluyla (ozge.saglam@ieu.edu.tr) gönderilmelidir. Stajla ilgili tüm yazışmalar öğrenci tarafından "@std.ieu.edu.tr" uzantılı üniversite e-posta hesabı kullanılarak yapılmalıdır; aksi takdirde dikkate alınmayacaktır. Fotoğrafı çekilmiş veya PDF formatında olmayan formlar kabul edilmeyecektir. Yalnızca profesyonel olarak taranmış belgeler kabul edilecektir. PDF formatındaki form dosyasının adınızı içermesi gerekmektedir; örnek: OSaglam_StajBasvuruFormu.pdf.

Stajınızın uygunluğu, değerlendirmeye alındıktan sonra bölüm staj komisyonu tarafından size e-posta ile bildirilecektir. Uygun bulunması durumunda, formunuz onaylı olarak staj merkezine yönlendirilecektir. Bölümümüzde hiçbir staj sürecinde ıslak imza atılmayacak olup, onay süreci e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir. Yalnızca staj yapılacak kurum tarafından ıslak imza gerekmektedir. Staj uygunluğu size bildirildikten sonra, yukarıdaki linkte istenen diğer bütün belgeleri, staj yeri tarafından onaylı formunuzla birlikte, resmi bir talep şeklinde yazılmış e-posta içeriğiyle staj@ieu.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Onayınız staj komisyonunca ayrıca iletilmiş olacağından, ayrıca bir daha staj komisyonu onayı/imzası almanıza gerek yoktur.

Staj sonrasında tüm belgeler e-posta yoluyla gönderilecek ve elden hiçbir belge kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, öğrencilerin orijinal belgeleri kendi arşivlerinde saklamaları tavsiye edilir. Yapmış olduğunuz  MEST 300/ MEST 400 stajlarınızın raporlarını Blackboard'da "ME ST 300" dersi altında açılan "Assignments" bölümüne, assignment açılış tarihinden sonraki 15 gün içerisinde "isim_soyad_STxxx.pdf" olarak PDF formatında yüklemeniz gerekmektedir. Ders Blackboard sayfanızda görünmediği takdirde ozge.saglam@ieu.edu.tr adresine resmi bir üslupla yazılmış bir e-posta atmanız beklenmektedir. Staj rapor formatını ve özet formu  Blackboard üzerinden ME ST 300 dersi altında "Materials" kısmından ulaşabilirsiniz. Özet formu ayrıca yüklenmesi gerekmektedir. ÖZET FORMU RAPOR ŞEKLİNDE SUNULMASI DURUMUNDA RAPORUNUZ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Staj formu ve özet formunun yanında "Staj Yeri Değerlendirme Formu" (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar) BB> Assignments kısmına yüklemeniz gerekmektedir.

Ayrıca, "Stajyer Değerlendirme Formu" stajın bitiminden itibaren yine en geç 15 iş günü içinde çalışılan kurumun yetkilisi tarafından staj komisyonumuza doğrudan iletilmelidir. Stajyer öğrenci, güncel stajyer değerlendirme formunu (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar) staj yaptığı kurumdaki yetkilisine vermekle sorumludur. Staj bitimini takiben, kurumdaki yetkili kişiler tarafından doldurulan bu form, söz konusu yetkili kişilerin kurumsal e-posta adresinden Doç. Dr. Özge Sağlam'a (ozge.saglam@ieu.edu.tr) e-posta ile doğrudan gönderilecektir. Yalnızca kurumsal e-posta hesaplarından gelen stajyer değerlendirme formları dikkate alınacak, normal posta veya elden teslim edilen formlar kabul edilmeyecektir. Stajyer değerlendirme formu, staj yetkilisinin kurumsal e-posta hesabından doğrudan iletilirse, ayrıca ıslak imza atılmasına gerek kalmayacaktır. Stajyer öğrenci, yetkili kişi tarafından doldurulan Stajyer Değerlendirme Formunun içeriğini görmemelidir.

Staj değerlendirmenizin sonucu staj komisyonu tarafından size bildirilecek ve bir sonraki not döneminde not girişi yapılacaktır. Yaz stajlarının sonuçlarının sisteme yansıması, stajı takiben güz dönemi sonuna kadar sürebilir. Benzer şekilde, kış tatilinde yapılan stajların da sisteme yansıması bahar dönemi sonuna kadar olacaktır.

 

STAJ BAŞVURU SÜRECİ

https://me.ieu.edu.tr/tr/mest-300   

https://me.ieu.edu.tr/tr/mest-400             

https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formla

 

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.