Hakkımızda

Makine mühendisliği, matematik, fizik ve mühendisliğin temel ilkelerini tasarım, analiz ve üretim amaçlarıyla, insanlığın yararına uygulayan en eski ve en temel mühendislik dallarından biridir. Ülkemizde ve dünyada en geniş çalışma alanlarından birine sahip olan makine mühendisleri, insanların fiziksel yeteneklerini aşan makineler tasarlamakta, sağlık ve yaşam standardını arttırmayı amaçlayan ve içinde yaşadığımız çevreyi etkileyebilecek mekanik sistemlerin analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmaktalar. Ayrıca makine mühendisleri çağdaş anlamda, mekaniğin, termodinamiğin, enerjinin ve malzeme biliminin konularını kullanılarak karmaşık mekanik sistemlerin bilgisayar destekli tasarımını, modellemesini yaparlar ve böylece endüstrinin tüm dalları için makineler ve donanımlar tasarlar.