MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Makine ve Malzeme Mühendisi mezunları, üretimin gerçekleştirildiği otomotiv, çevre, kimya, tekstil, uçak, savunma sanayii, ve inşaat sektörlerinde çalışabilirler. Modern hayatta üretilen her türlü ürünün üretilme veya geliştirilmesi aşamasında Makine ve Malzeme Mühendisi doğrudan veya dolaylı, sanal veya gerçek ortamda dokunur ve gerçekleşmesinde katkı sağlar.