CIVE 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Mekaniği II: Dinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 204
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı dinamik problemlerin matematiksel formüllerini öğrenmek ve dinamik ve kinematik problemleri tanımlama ve problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Bu ders öğrencilere, enerjinin/momentumun korunumu gibi integral formundaki hareket denklemlerini parçacık için kullanmak ve problem çözme ve mühendislik senaryolarına çözüm bulma gibi uygulamalarla, mühendisliğin dinamik ile ilgili esaslarını kavramaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Duran ve hareketli gözlemciye göre hareketin tanımlayabilecektir.
  • Newton ve Euler tarafından oluşturulan ilkelerle birlikte, hareketli cisimler kavramının ve uygulamalarının açıklayabilecektir.
  • Merkezcil kuvvet etkisi altında hareketin açıklayabilecektir.
  • İki ve üç boyutlu rijit cisim hareketi temel prensiplerinin anlaşılması karşılaştırabilecektir.
  • Titreşim analizinin esaslarının açıklayabilecektir.
Tanımı Tanımlar ve temel kavramlar. Newton Mekaniğinin aksiyomları. Parçacık kinematiği. Parçacık kinetiği: titreşim, iş ve enerji; impuls ve momentum. Çarpışma. Rijit cismin kinetiği. Rijit cismin titreşimi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dinamiğe giriş Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 12 (Pearson Education International)
2 Maddesel Noktaların Kinematiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 12 (Pearson Education International)
3 Maddesel Noktaların Kinetiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 13 (Pearson Education International)
4 Maddesel Noktanın Eğrisel Hareketi Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 14 (Pearson Education International)
5 Proje 1 Proje 1 izleme ve Proje 2 için açıklama
6 Proje 2 Proje 1 izleme ve Proje 2 için açıklama
7 İş ve Enerji Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 15 (Pearson Education International)
8 İmpuls ve Momentum Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 15 (Pearson Education International)
9 Rijit Cisimlerin Kinematiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 16 (Pearson Education International)
10 Proje 1 ve 2 Proje 1 ve 2 izleme
11 Proje 1 ve 2 izleme Proje 1 ve 2 izleme
12 Rijit Cisimlerin Kinetiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 16 (Pearson Education International)
13 Mekanik Titreşimler Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 17 (Pearson Education International)
14 Proje 1 ve 2 Proje 1 ve 2 izleme
15 Proje 1 ve 2 Proje 1 ve 2 izleme
16 TEkrar Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapters 12-17 (Pearson Education International)

 

Dersin Kitabı Mechanics for Engineers: Dynamics, by Russell C. Hibbeler (Author), Kai Beng Yap, Pearson, Vector Mechanics for Engineers–Dynamics, 8th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Clausen W. E., McGraw-Hill, 2007. \n\nDers web- sitesi- ders notları
Diğer Kaynaklar Engineering Mechanics-Dynamics, 5th SI Ed., Meriam J. L., Kraige L. G. and Palm W.J., John Wiley, 2003. Engineering Mechanics-Dynamics, 11th SI Ed., Hibbeler, R. C., Prentice Hall, 2007. Engineering mechanics: Dynamics, Soutas-Little, Robert W., Cengage Learning, Toronto, Ont., 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
18
Proje
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
147

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak. X
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

X
3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

X
4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak. X
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

X
6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak. X
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest