MCE 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Otonom Robotik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 412
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders endüstriyel robotlar, robotik teleoperasyon., yapay zeka, gömülü sistemler, sensör entegrasyonu konusunda temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca dağınık ve kollektif robotik, takım robot hareket koordinasyonu, algılama, çevre tanımlama, belirleme ve yörünge planlama dersin diğer hedeflerini oluşturmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • robot yörünge planlaması yapabilecek
  • robot çevre algılama problemlerini çözebilecek
  • dağınık ve kollektif robotik, koordine takım robot hareket planlaması uygulamalarını gerçekleştirebilecek
  • otonom robot üzerinde sensör uygulamaları yapabilecek
  • yapay zeka algoritmalarını gömülü sistem ile programlayabilecek
Tanımı Konum tahmini, optik enkoderler, doppler sensörler, mobilite konfigürasyonları;Yönlenme sensörleri, mekanik, piezoelektrik, optik jiroslop, jeomanyetik sensörler; Yer RF sensörleri; Global konumlandırma sistemleri; Harita tabanlı konumlandırma sensörleri; İletişim süreli mesafe sensörleri; Faz kayma ölçmesi; Aktif çakar navigasyon sistemleri, üçgenleme metodu; Ultrasonik alma gönderme trilaterasyon; Optik konumlandırma sistemleri; İşaret navigasyon; Harita tabanlı konumlandırma, harita oluşturma, harita eşleme; Görüntü tabanlı konumlandırma; Kara işareti tabanlı konumlandırma

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konum tahmini, optik enkoderler, doppler sensörler, mobilite konfigürasyonları Bölüm 1, G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
2 Yönlenme sensörleri, mekanik, piezoelektrik, optik jiroslop, jeomanyetik sensörler Bölüm 3, G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
3 Yer RF sensörleri Bölüm 3, G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
4 Global konumlandırma sistemleri Bölüm 3-4, G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
5 Harita tabanlı konumlandırma sensörleri Bölüm 4 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
6 İletişim süreli mesafe sensörleri Bölüm 4 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
7 Faz kayma ölçmesi Bölüm 4 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
8 Ara Sınav
9 Aktif çakar navigasyon sistemleri, üçgenleme metodu Bölüm 6 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
10 Ultrasonik alma gönderme trilaterasyon Bölüm 6 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
11 Optik konumlandırma sistemleri Bölüm 7 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
12 İşaret navigasyon Bölüm 7 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
13 Harita tabanlı konumlandırma, harita oluşturma, harita eşleme Bölüm 8 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
14 Görüntü tabanlı konumlandırma Bölüm 8 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
15 Kara işaret tabanlı konumlandırma Bölüm 8 G. A. Bekey, (“Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı G. A. Bekey, “Autonomous Robots: From Biologically Inspiration to Implementation and Control”, MIT, 2005, ISBN: 0-262-02578-7.
Diğer Kaynaklar G. Dudek, M. Jenkin, “Computational Principles of Mobile Robots”, Cambridge, 2000, ISBN: 978-521-56876-0.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İstatistik ve optimizasyon konularına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral hesaplamalar, lineer cebir, türevsel denklemler, kompleks değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalar içeren matematik, matematiğe dayalı fizik ve bilgisayar bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi kullanarak dinamik sistemlerle etkileşebilen, donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık sistemlerin modellemesini, analizini ve tasarımını yapabilmek.

X
2

Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

X
3

Algılayıcı, eyleyici ve kontrol birimleri içeren, donanım ve yazılım öğelerine sahip elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol veya bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarımı, gerçeklenmesi ve entegrasyonu alanlarında çalışabilme becerisine sahip olmak.

X
4

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

X
5

Mekatronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek ve sonuçları analiz edip yorumlayabilmek.

X
6

Mekatronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.

X
7

Bir yabancı dili kullanarak Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
11

Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Mekatronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest