MME 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzeme Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 202
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere malzemelerin sınıflandırılması ve yapısal özellikleri, reaksiyon kinetiği ve faz dönüşüm prensipleri ilgili bir temel oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kristal malzemeleri ve amorf malzemelerin farkını açıklayabileceklerdir.
  • Malzemelerin kristal yapılarını çizerek latis parametrelerini hesaplayabileceklerdir
  • Metalik, seramik ve polimerik yapılarda kusurları açıklayıp kusurlarla ilgili problemleri çözebileceklerdir.
  • Malzemelerin mekanik özelliklerini açıklayabileceklerdir.
Tanımı Kristal yapılar, Difraksiyon, polimer kimyası, yapisal kusurlar, difüzyon, kırılım, faz diyagramları, faz dönüşümleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Karakterizasyonu, Modern Malzemelerin İhtiyaçları, Atomun Yapısı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 1
2 Malzemelerin Karakterizasyonu, Modern Malzemelerin İhtiyaçları, Atomun Yapısı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 3
3 Yüzey Merkezli Kübik Kristal Yapılar, Hacim Merkezli Kristal Yapılar, Hekzagonal Sıkı Paket Kristal Yapılar, Seramik Kristal Yapılar Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 4
4 Difraksiyon, Bragg Kanunu Difraktometre Teknikleri, Hidrokarbonlar, Polimerler, Polimer Kimyası Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 4 Bölüm 5 – Ders Kitabı
5 Metallerde Noktasal Kusurlar, Seramiklerde Noktasal Kusurlar, Polimerlerde Noktasal Kusurlar Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.Bölüm 6
6 Mikroskobik Teknikler, Difüzyon Mekanizmaları, Zamana Bağlı Olmayan Difüsyon, Zamana Bağlı Olan Difüzyon, Yarı İletken Malzemelerde Difüzyon, İonik ve Polimerik Malzemelerde Difüzyon Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 6 – Ders Kitabı Bölüm 7– Ders Kitabı
7 Gerilme, Şekil Değiştirme, Elastik Deformasyon, Plastik Deformasyon, Sertlik Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 8
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Tasarım ve Güvenlik Faktörleri, Dislokasyon, Plastik Deformasyonlar, Kayan Sistemler, Polikristal Malzemelerde Deformasyon Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 8 ve Bölüm 9
10 Metallerde Güçlendirme Mekanizmaları, Yeniden Kristalleşme, Tane Büyümesi, Kırılma Prensipleri, Sürekli Kırılma, Gevrek Kırılma, Kırılma Mekanizmasının Prensipleri Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 9
11 Döngüsel Gerilmeler, S-N Eğrileri , Genelleştirilmiş Sünme Davranışı, Veri Extrapolasyonu Yöntemleri, Alaşımlarda Yüksek Sıcaklık Kullanımı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 10
12 Döngüsel Gerilmeler, S-N Eğrileri , Genelleştirilmiş Sünme Davranışı, Veri Extrapolasyonu Yöntemleri, Alaşımlarda Yüksek Sıcaklık Kullanımı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011. Bölüm 10
13 Tekrar -
14 Tekrar -
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.
Diğer Kaynaklar Foundations of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, 4E, McGraw-Hill, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak. X
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

X
3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

X
4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak. X
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

X
6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak. X
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest