MME 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Malzeme Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MME 306
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere - Malzemelerin özellikleri ve uygulamalarını kavratmak - Malzemelerin imalat ve işlenme süreçleri hakkında bilgi vermek - Malzemelerin elektriksel, ısıl , manyetik ve optik özelliklerini açıklamak - Malzeme seçimi ve tasarımı için bir temel oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Metallerin özelliklerini ve uygulama alanlarını açıklayabileceklerdir.
  • Seramiklerin özellikleri ve uygulama alanlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Malzemelerin imalatı için uygun bir işleme tekniği seçebileceklerdir
  • Malzemelerin elektriksel, manyetik, ısıl ve optik özelliklerini açıklayabileceklerdir.
  • Malzemelerin özelliklerine göre uygulamaları alanlarını tanımlayabileceklerdir
  • Malzeme mühendisliğindeki ekonomik, çevresel, sosyal sorunları tartışabileceklerdir.
Tanımı Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler, Malzemelerin Uygulama Alanları, Malzemlerin Özellikleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Demir Esaslı Alaşımlar, Demir Esaslı Olmayan Alaşımlar, Metal Alaşımların ekonomik yönden önemi W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 13
2 Seramiklerin Faz Diyagramları, Seramiklerin Mekanik Özellikleri W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 14
3 Polimerlerin Mekanik Özellikleri, Polimerlerin Mekanik Deformasyonu, Polimerlerin Kristallizasyonu W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 15
4 Polimerlerin Kristalizasyonu, ve Camsı Geçiş Olayları, Polimer Tipleri, Partikül Takviyeli Kompozitler W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 15 W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 16
5 Fiber Takviyeli Kompozitler, Metallerin Üretimi W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 16 W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 17
6 Seramiklerin ve Polimerlerin Fabrikasyonu ve İşlenmesi, Metallerin Korozyonu, Polimerlerin Bozunması W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 17 W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 18
7 İletkenlik, Yarı iletkenlik, Iyonik Seramiklerde ve Polimerlerde Elektriksel İletim W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 19
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Dielektrik, Ferroelektriklik ve Piezoelektrik Davranış W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 19
10 Malzemelerin Termal Özellikleri W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 20
11 Malzemelerin Manyetik Özellikleri W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 21
12 Metallerin ve Ametallerin Optik Özellikleri W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 22
13 Optik Uygulamalar W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 22
14 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Ekonomik Sorunlar W.D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, (John Wiley and Sons, 2011), Bölüm 23
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Materials Science and Engineering, 9E, W.D. Callister, D. G. Rethwisch, John Wiley and Sons, 2011.
Diğer Kaynaklar Foundations of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, 4E, McGraw-Hill, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmak. X
2

Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Makine  Mühendisliği alanındaki problemlerin modellenmesi ve çözümü için kullanabilme becerisi kazanmak.

X
3

Makine Mühendisliği alanındaki problemlerin araştırılması için deney tasarlama/yürütme, veri toplama, analiz etme ve sonuçları değerlendirme yetilerine sahip olmak.

X
4 İmalat teknolojilerini kullanarak, ekonomik şartları ve mekanik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde makine, parça, malzeme ve işlem seçimi, ürün geliştirme ve tasarımı becerilerine sahip olmak. X
5

Makine Mühendisliği alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri kazanmak.

X
6 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7 En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak. X
8 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olmak.
9 Kendini sürekli yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanmak.
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve böylelikle mühendislik çözümlerinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 İkinci bir yabancı dilde orta düzeyde yeterliliğe sahip olmak.
12 İş hayatında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
13 Konusu ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest